Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Powiatu Mikołowskiego

Historia Pojazdu

„Historia Pojazdu" to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wszystkich, którzy planują zakup używanego samochodu, motocyklu lub innego pojazdu zarejestrowanego w Polsce. Dane otrzymywane dzięki tej usłudze, mogą pomóc w ocenie stanu technicznego pojazdu oraz potwierdzeniu wiarygodności oferty sprzedawcy. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o pojeździe otrzymuje się całkowicie bezpłatnie.

Bezpieczny autobus

„Bezpieczny Autobus" to usługa realizowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, która pozwala sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru. Dzięki temu przed wyjazdem na wycieczkę można się upewnić czy autobus, którym my lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badanie techniczne, aktualne OC oraz czy jest oznaczony jako wycofany z ruchu. Otrzymany raport można łatwo zapisać i wydrukować. Informacje o autobusie można otrzymać całkowicie bezpłatnie.


Elektroniczne Księgi Wieczyste 

Elektroniczne księgi wieczyste, to udostępniana przez Ministerstwo Sprawiedliwości grupa usług elektronicznych obejmujących: 
 • przeglądanie księgi wieczystej, 
 • składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych,
 • weryfikacja autentyczności wydruku.

Informacja katastralna powiatu mikołowskiego

 • Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych

Informacje dla mieszkańców i turystów

 • System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej.
 • Wirtualny spacer po powiecie mikołowskim.
 • Czy wiesz że? Czyli ciekawostki z powiatu.

Inwestorów

 • Zamówienia Publiczne.
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza.

Dla zarządzania nieruchomościami

Zbiór wniosków:

 • Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa lub Gminy,
 • Wniosek o informację o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat,
 • Wniosek o obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność),
 • Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 • Wniosek o odszkodowanie za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne,
 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,
 • Wniosek o wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości,
 • Wniosek o zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości),
 • Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
 • Wniosek o zmianę terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.
Logo Uni Europejskiej z opisem